8/9 2020 Information om Covid-19

På skolan följer vi Folkhälsomyndigheten rekommendationer, samt har ett nära samarbete med regionens smittskyddsenhet.

De viktigaste grundbultarna för att förhindra smittspridning:

  • Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom såsom tex feber, halsont, hosta, ledvärk, snuva.
  • Tvätta händerna regelbundet.
  • Hålla avstånd
  • Provtagning vid symtom

Om en elev på skolan får positivt svar på Covid-19 test har smittskyddsenheten koll på detta och kontaktar rektor. Denne får vidare förhållningsorder vid behov. Smittskyddsenheten önskar att alla som får någon form av symtom går och testar sig. Information om testning finns hos 1177.se. Detta gäller även elever som är skriven på annan plats i landet men går skola här. 

Vid positivt svar på Covid-19 test skall elev/personal vara hemma minst 7 dygn sedan första symtom och dessutom ska man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn innan återgång till skola. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

Vid negativt svar på Covid-19 test kan man gå tillbaka till skolan så snart man känner sig frisk och pigg och inte har någon feber.

Om man varit sjuk och inte tagit något Covid-19 test kan man gå tillbaka till skolan när man varit helt frisk i 2 dygn. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man måste ha känt sig helt frisk i minst 2 dygn.