Coacher

På Guldstadsgymnasiet har vi valt att renodla rollerna lärare och coach. Detta innebär att undervisande lärare inte är mentorer eller coacher för en grupp elever utan enbart får fokusera på lärande, kunskapsutveckling och bedömning. Istället har vi personal som enbart arbetar med att coacha våra elever.

Coachen fokuserar främst på elevernas personliga utveckling, företräder eleverna och bevakar deras behov. Ytterligare uppgifter som ligger i coachens uppdrag är att ha koll på elevens studieplaner, motivera samt ansvara för individuella samtal. Coachen är helt enkelt elevens och vårdnadshavarens primära vuxenkontakt på skolan.

Varje vecka finns en schemalagd coachtid för skolans elever.

P-A Andersson
Coach för HVFRI18, EEDAT15/16, EEDAT17, EEDAT18
0910-21 51 25
070-483 60 71
pa.andersson@guldstadsgymnasiet.se

 

Maya Brännström
Coach för IMSPR, HVFRI16, EKEKO16, EKEKO17, EKEKO18
0910-21 51 24
070-483 76 03
maya.brannstrom@guldstadsgymnasiet.se

 

Annelie Häggström
Coach för HVFRI17, BFFRI16, BFFRI17, BFFRI18, ESEST16, ESEST17, ESEST18
0910-21 51 28
070-491 79 74
annelie.haggstrom@guldstadsgymnasiet.se

 

Kontakt

Guldstadsgymnasiet
Storgatan 50
931 30 Skellefteå

Rektor John Karlberg
0910-21 51 21

info@guldstadsgymnasiet.se


Salong Tuvan
Storgatan 50
931 30 Skellefteå

0910-21 51 30

salongen@guldstadsgymnasiet.se