På Guldstadsgymnasiet har vi valt att renodla rollerna lärare och mentor. Detta innebär att undervisande lärare inte är mentorer för en grupp elever utan enbart får fokusera på lärande, kunskapsutveckling och bedömning. Istället har vi personal som enbart arbetar med att coacha våra elever.

Mentor fokuserar främst på elevernas personliga utveckling, företräder eleverna och bevakar deras behov. Ytterligare uppgifter som ligger i mentorns uppdrag är att ha koll på elevens studieplaner, motivera samt ansvara för individuella samtal. Mentorn är helt enkelt elevens och vårdnadshavarens primära vuxenkontakt på skolan.

Varje vecka finns en schemalagd mentorstid för skolans elever.

Linnea Viklund

Mentor för eleverna i EE23, HV22, HV23

0910-21 51 25, 070-483 60 71

linnea.viklund@guldstadsgymnasiet.se


Maya Brännström

Mentor för elever i BF21, BF23, ES, EK och SA

0910-21 51 24, 070 – 483 76 03

maya.brannstrom@guldstadsgymnasiet.se 

 

Linda Payne

Mentor för elever i BF22, EE21, EE22, HV21

0910-21 51 37, 070-4788819

linda.payne@guldstadsgymnasiet.se