Mentor

På Guldstadsgymnasiet har vi valt att renodla rollerna lärare och mentor. Detta innebär att undervisande lärare inte är mentorer för en grupp elever utan enbart får fokusera på lärande, kunskapsutveckling och bedömning. Istället har vi personal som enbart arbetar med att coacha våra elever.

Mentor fokuserar främst på elevernas personliga utveckling, företräder eleverna och bevakar deras behov. Ytterligare uppgifter som ligger i mentorns uppdrag är att ha koll på elevens studieplaner, motivera samt ansvara för individuella samtal. Mentorn är helt enkelt elevens och vårdnadshavarens primära vuxenkontakt på skolan.

Varje vecka finns en schemalagd mentorstid för skolans elever.

P-A Andersson
Mentor för eleverna på Hantverksprogrammet samt El- & energiprogrammet
0910-21 51 25
070-483 60 71
pa.andersson@guldstadsgymnasiet.se

Maya Brännström
Mentor för eleverna på Språkintroduktion, Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet samt Barn- & fritidsprogrammet.
0910-21 51 24
070-483 76 03
maya.brannstrom@guldstadsgymnasiet.se

Mia Forsell
Mentor för BFFRI17, BFFRI18, BFFRI19, EEDAT17, EEDAT18, EEDAT19
0910-21 51 37
070-478 88 19
mia.forsell@guldstadsgymnasiet.se