Antagning till introduktionsprogram

Våra introduktionsprogram utformas utifrån enskild elevs förutsättningar. Detta innebär att antagning till våra introduktionsprogram inte sker via gymnasieantagningen utan att platser söks skriftligt, via intresseanmälan, direkt hos skolan. 

Programinriktat val

Erbjuds mot Estetiska programmet inriktning Estetik och Media, Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation samt mot Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi. För att vara behörig att söka plats på programinriktat val måste eleven uppfylla något av följande krav:

Eleven skall ha godkända betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk samt

  • i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. (SkolL 2010:800)

Yrkesintroduktion

Erbjuds mot Barn- & fritidsprogrammet inriktning Fritid & hälsa, El- & energiprogrammet inriktning Dator- & kommunikationsteknik samt mot Hantverksprogrammet inriktning Frisör.

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Hos oss kan en elev som går yrkesintroduktion läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. (SkolL 2010:800)

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till gymnasiet. Utbildningen riktar sig främst till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning eller till ungdomar som har stora kunskapsbrister eller svag motivation.

Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Ansvarig för introduktionsprogram

Linda Öberg
Studie- & yrkesvägledare
0910-21 51 22
linda.oberg@guldstadsgymnasiet.s