Vi lägger stort fokus på att du ska få erfarenhet av den verklighet som väntar när du har tagit examen hos oss. Vi gör det eftersom vi anser att kunskap är värdefull när du vet hur du ska använda den och dessutom har självförtroendet att göra det.

För att dina studier ska få en anknytning till ditt kommande arbetsliv samarbetar vi mycket med företag och organisationer i det lokala näringslivet. Vi tror att möjligheten att knyta kontakter och jobba med verkliga projekt är en framgångsfaktor, oavsett om arbete eller studier väntar dig efter din examen.

Ett exempel på hur vi arbetar tillsammans med näringslivet för att ge våra elever en så bra utbildning som möjligt hittar vi på Barn & fritidsprogrammet. Eleverna som går Barn & fritid arbetar under sina år på skolan tajt tillsammans med 360 Träningscenter.

Samarbetet innebär att delar av elevernas utbildning är förlagd till 360 och att eleverna även har möjlighet att träna på gymmet när de vill utanför skoltid. Allt för att  ge eleverna en bra träningsgrund och rätt förutsättningar för att fortsätta inom PT-yrket.

Exempel på lyckade samarbeten med näringsliv och organisationer finns på alla våra program. Fokus för dessa samarbeten är våra elever och deras utveckling.