Ansökan

Här hittar du information om hur du går till väga för att söka någon av våra utbildningar.

Ansökan till nationella program

Du söker våra nationella program via Gymnasieantagningen i Västerbottens län eller via din lokala gymnasieantagning. Du kan även kontakta vår studie- och yrkesvägledare om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan.

Ansökan till introduktionsprogram

Våra introduktionsprogram utformas utifrån enskild elevs förutsättningar. Detta innebär att antagning till våra introduktionsprogram inte sker via gymnasieantagningen utan att platser istället söks skriftligt direkt hos skolan via ansökningsblankett.

Programinriktat val

Vi erbjuder programinriktat val mot Estetiska programmet inriktning Estetik och Media samt mot Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi. För att vara behörig att söka plats på programinriktat val måste eleven uppfylla något av följande krav:

Eleven skall ha godkända betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk samt

  • – i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • – i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. (SkolL 2010:800)

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion erbjuds mot Barn- & fritidsprogrammet inriktning Fritid & hälsa, El- & energiprogrammet inriktning Dator- & kommunikationsteknik samt mot Hantverksprogrammet inriktning Frisör.

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Hos oss kan en elev som går yrkesintroduktion läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. (SkolL 2010:800)

Övriga introduktionsprogram

Utöver ovanstående introduktionsprogram anordnas utbildning inom Språkintroduktion på Guldstadsgymnasiet. Antagning till Språkintroduktion sker via placering av elever i samråd med Skellefteå kommun.

Kontakt

Guldstadsgymnasiet
Storgatan 50
931 30 Skellefteå

Rektor John Karlberg
0910-21 51 21

info@guldstadsgymnasiet.se


Salong Tuvan
Storgatan 50
931 30 Skellefteå

0910-21 51 30

salongen@guldstadsgymnasiet.se