Personallista

Vår personal

Vid frågor eller funderingar nås vi på telefon. Om inget tel nr anges, ring expedition 0910-21 51 21 alt skicka e-post.(fornamn.efternamn@guldstadsgymnasiet.se)

Skolledning

John Karlberg

Rektor

0910-21 51 21
070-359 50 75

Linda Öberg

Biträdande rektor

0910-21 51 22
070-467 39 72

Lärare

Katarina Burvall

lärare i Engelska & Svenska,
Yrkeslärare inom BF Fritid & hälsa

0910-21 51 27

Malin Lundberg

lärare inom HV Frisör

0910-21 51 27

Frida Marklund

Yrkeslärare inom HV Frisör

0910-21 51 27

Katarina Berglund

lärare i Svenska & Religion

0910-21 51 27

Maria Holmstén

lärare i Matematik & Idrott
Förstelärare

0910-21 51 26

Elisabeth Fryxell

Yrkeslärare inom HV Frisör

0910-21 51 27

Anna Boman

lärare i Matematik & Engelska

Markus Porsklev

lärare i Samhällskunskap, Musik & Media
Förstelärare

0910-21 51 26

Pär Brubäcken

lärare i Företagsekonomi, Juridik & Entreprenörskap

0910-21 51 27

Mikael Johansson

Yrkeslärare inom EE Dator- & kommunikation
IT-ansvarig

0910-21 51 29

Elevhälsa

Brittany Westerblom

Specialpedagog, lärare Svenska som andraspråk, Historia, Engelska

0910-21 51 27

Maya Brännström

Mentor

0910-21 51 24
070-483 76 03

Marit Logardt

Skolsköterska, lärare i Psykologi

0910-21 51 23
070-291 68 40

Mia Forsell

Skolkurator

0910-21 51 37
070-487 88 19

P-A Andersson

Mentor

0910-21 51 25
070-483 60 71