Personallista

Vår personal

Vid frågor eller funderingar nås vi på telefon. Om inget tel nr anges, ring expedition 0910-21 51 21 alt skicka e-post.(fornamn.efternamn@guldstadsgymnasiet.se)

Skolledning

Maria Holmstén

Rektor

0910-21 51 21
070-359 50 75

Linda Öberg

Bitr. rektor & SYV

0910-21 51 22
070-467 39 72

Lärare

Katrin Lilja

Svenska & Engelska

0910-21 51 27

Per Andersson

Mekatronik, Elektromekanik, Mikrodatorteknik

0910-21 51 29

Frida Marklund

Frisör

0910-21 51 27

Katarina Burvall

Pedagogik, träningslära, engelska, svenska

0910-21 51 27

Katarina Berglund

Svenska & Religion

0910-21 51 27

Urban Stenberg

Dator- & kommunikation, Nätverksteknik
IT-ansvarig

0910-21 51 29

Elisabeth Fryxell

Frisör

0910-21 51 27

Jenny Furberg

Pedagogik & Träningslära

Anna Boman

Matematik & Engelska

0910-21 51 27

Markus Porsklev

Samhällskunskap, Musik & Media
Förstelärare

0910-21 51 26

Malin Lundberg

Frisör

0910-21 51 27

Fredrik Asplund

Fotbollsinstruktör

Pär Brubäcken

Företagsekonomi, Juridik & Entreprenörskap

0910-21 51 27

Elliot Vaneryd

Esportsinstruktör

Elevhälsa

Brittany Westerblom

Specialpedagog, lärare Svenska som andraspråk, Historia, Engelska

0910-21 51 27

Maya Brännström

Mentor

0910-21 51 24
070-483 76 03

Marit Logardt

Skolsköterska, lärare Psykologi

0910-21 51 23
070-291 68 40

P-A Andersson

Mentor

0910-21 51 25
070-483 60 71

Kajsa Karlsson

Skolkurator & Mentor

0910-21 51 37
070-487 88 19

Övrig personal

Fatema Jafari

Lokalvårdare och skolvärdinna

Huvudman & ESF

Alee Farrohi

Huvudman, Delägare

Anders Lindh

Huvudman, Delägare

Pecka Marklund

Huvudman, Delägare

Ingrid Sahlin

Ekonom

Erica Skogen

Projektledare ESF