Personallista

Vår personal

Vid frågor eller funderingar nås vi på telefon. Om inget tel nr anges, ring expedition 0910-21 51 21 alt skicka e-post.(fornamn.efternamn@guldstadsgymnasiet.se)

Skolledning

John Karlberg

Rektor

0910-21 51 21
070-359 50 75

Linda Öberg

Bitr. rektor & SYV

0910-21 51 22
070-467 39 72

Lärare

Frida Logart

Engelska & Matematik

0910-21 51 27

Per Andersson

Mekatronik, Elektromekanik, Mikrodatorteknik

0910-21 51 29

Robin Lindgren

E-sport

Katarina Burvall

Pedagogik, träningslära, engelska, svenska

0910-21 51 27

Katarina Berglund

Svenska & Religion

0910-21 51 27

Maria Holmstén

Matematik & Idrott
Förstelärare

0910-21 51 26

Elisabeth Fryxell

Frisör

0910-21 51 27

Anna Boman

Matematik & Engelska

0910-21 51 27

Markus Porsklev

Samhällskunskap, Musik & Media
Förstelärare

0910-21 51 26

Malin Lundberg

Frisör

0910-21 51 27

Pär Brubäcken

Företagsekonomi, Juridik & Entreprenörskap

0910-21 51 27

Mikael Johansson

Dator- & kommunikation, Nätverksteknik
IT-ansvarig

0910-21 51 29

Frida Marklund

Frisör

0910-21 51 27

Elevhälsa

Brittany Westerblom

Specialpedagog, lärare Svenska som andraspråk, Historia, Engelska

0910-21 51 27

Maya Brännström

Mentor

0910-21 51 24
070-483 76 03

Marit Logardt

Skolsköterska, lärare Psykologi

0910-21 51 23
070-291 68 40

Mia Forsell

Skolkurator

0910-21 51 37
070-487 88 19

P-A Andersson

Mentor

0910-21 51 25
070-483 60 71

Övrig personal

Fatema Jafari

Lokalvårdare och skolvärdinna

Övrig personal

Erica Skogen

Projektledare

Anders Lindh

huvudman, delägare

Pecka Marklund

huvudman, delägare

Alee FArrohi

huvudman, delägare

Ingrid Sahlin

ekonomi