Personallista

Vår personal

Vid frågor eller funderingar nås vi på telefon. Om inget tel nr anges, ring 0910-21 51 21 alt skicka e-post.(fornamn.efternamn@guldstadsgymnasiet.se)

Salongen nås på 0910-21 51 30 och sjukanmälan görs på 0910-21 51 20

Skolledning

Maria Holmstén

Rektor

0910-21 51 21
070-359 50 75

Linda Öberg

Bitr. rektor & SYV

0910-21 51 22

Lärare

Katrin Lilja

Svenska & Engelska

Per Andersson

Mekatronik, Elektromekanik, Mikrodatorteknik

Frida Marklund

Frisör

Katarina Burvall

Pedagogik, träningslära, engelska, svenska

Erik Altin

SVENSKA & ENGELSKA

William Hellgren

Svenska & Religion

Mikael Johansson

Dator- & kommunikation, Nätverksteknik
IT-ansvarig

Elisabeth Fryxell

Frisör

Jenny Furberg

Pedagogik & Träningslära

Oskar Segerlund

Matematik & Naturkunskap

Anna Boman

Matematik & Engelska

Markus Porsklev

Samhällskunskap, Musik & Media
Förstelärare

Malin Lundberg

Frisör

Fredrik Asplund

Fotbollsinstruktör

HANNA LILLSEBBAS

SVENSKA & ENGELSKA

Pär Brubäcken

Företagsekonomi, Juridik & Entreprenörskap

Elliot Vaneryd

Esportsinstruktör

Elevhälsa

Specialpedagog

Maya Brännström

Mentor

0910-21 51 24
070-483 76 03

Skolsköterska

0910-21 51 23

Linnea viklund

Mentor

0910-21 51 25
070-483 60 71

linda payne

Skolkurator & Mentor

0910-21 51 37

Övrig personal

Fatema Jafari

Lokalvårdare och skolvärdinna

Huvudkontor

Alee Farrohi

Huvudman, delägare
Kommunikationschef

Anders Lindh

Huvudman, delägare
VD

Pecka Marklund

Huvudman, delägare
Skolchef

Ingrid Sahlin

Ekonom/Controller