Sjukanmälan & ledighet

Sjukanmälan
Sjukdom anmäls samma dag av förälder/elev (över 18 år) före lektionsstart till skolans telefonsvarare 0910 – 21 51 20 eller via SchoolSoft på webben.

Sjukanmälan kan inte göras för flera dagar i sträck utan ska göras varje dag som eleven är sjuk. Sjukanmälan kan INTE göras retroaktivt. Efter 7 dagars sjukdom krävs sjukintyg.

Ledighet
Eleven ansöker om ledighet genom att fylla i en ledighetsansökan och lämna in till sin mentor för godkännande. Om eleven behöver vara ledig i mer än tre dagar lämnar mentor ansökan till rektor som då fattar beslut.

Mentor kan under läsåret bevilja max 8 dagars ledighet. Ledighetsansökan finns i elevfiket samt på skolans hemsida (under Dokument).

Grunden är att skolan ska ge ledighet när eleven behöver vara frånvarande av tvingande skäl som sjukdom eller problem i familjen. Semesterresor, arbete eller körlektioner kan därför sällan bedömas som en giltig frånvaroorsak.

Ledighet kan ges för tävlingar på riksnivå, andra studier, teoriprov, uppkörning samt riskettan.

Kontakt

Guldstadsgymnasiet
Storgatan 50
931 30 Skellefteå

Rektor John Karlberg
0910-21 51 21

info@guldstadsgymnasiet.se


Salong Tuvan
Storgatan 50
931 30 Skellefteå

0910-21 51 30

salongen@guldstadsgymnasiet.se