Sjukanmälan

Sjukdom anmäls samma dag av förälder/elev (över 18 år) före lektionsstart till skolans telefonsvarare 0910 – 21 51 20 eller via SchoolSoft på webben.
Sjukanmälan kan inte göras för flera dagar i sträck utan ska göras varje dag som eleven är sjuk. Sjukanmälan kan INTE göras retroaktivt. Efter 7 dagars sjukdom krävs sjukintyg.

Ledighet

Ansökan om ledighet för 1-3 dagar i följd skall lämnas till mentor i god tid före avsedd ledighet.
Ansökan om ledighet 4-10 dagar i följd skall lämnas till mentor för yttrande och vidarebefordran till rektor senast en månad före avsedd ledighet.
Beslut om ledighet för elev ska tas efter prövning i varje enskilt fall. Därvid beaktas:
tidigare ledighet och frånvaro under läsåret
skäl till ledigheten
hur ledigheten påverkar elevens möjligheter att nå målen för utbildningen dvs. erhålla minst godkända betyg (E) i de kurser där närvaron vid undervisningen påverkas av ledigheten.
Grunden är att skolan ska ge ledighet när eleven behöver vara frånvarande av tvingande skäl som sjukdom eller problem i familjen. Semesterresor, arbete eller körlektioner kan därför sällan bedömas som en giltig frånvaroorsak.Ledighet kan ges för tävlingar på riksnivå, andra studier, teoriprov, uppkörning samt riskettan.

 

Ledighetsansökan finns i elevfiket samt på skolans hemsida (under Dokument).