Sjukanmälan

Sjukdom anmäls samma dag av förälder/elev (över 18 år) före lektionsstart till skolans telefonsvarare 0910 – 21 51 20 eller via SchoolSoft på webben.

Sjukanmälan kan inte göras för flera dagar i sträck utan ska göras varje dag som eleven är sjuk. Sjukanmälan kan INTE göras retroaktivt. Efter 7 dagars sjukdom krävs sjukintyg.

Ledighet

Eleven ansöker om ledighet genom att fylla i en ledighetsansökan och lämna in till sin mentor för godkännande. Om eleven behöver vara ledig i mer än tre dagar lämnar mentor ansökan till rektor som då fattar beslut.

Mentor kan under läsåret bevilja max 8 dagars ledighet. Ledighetsansökan finns i elevfiket samt på skolans hemsida (under Dokument).

Grunden är att skolan ska ge ledighet när eleven behöver vara frånvarande av tvingande skäl som sjukdom eller problem i familjen. Semesterresor, arbete eller körlektioner kan därför sällan bedömas som en giltig frånvaroorsak.

Ledighet kan ges för tävlingar på riksnivå, andra studier, teoriprov, uppkörning samt riskettan.