Den nya dataskyddsförordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller alla myndigheter, organisationer och företag inom EU.

Den har som syfte att förstärka enskilda personers rättigheter när det gäller hens personuppgifter. Det innebär större krav på den som behandlar uppgifterna. Rättigheterna handlar om:

 • att få tydlig information om var och hur vi behandlar personuppgifter
 • att få felaktiga uppgifter rättade
 • att få sina personuppgifter raderade
 • att flytta sina personuppgifter (dataportabilitet)
 • få tillgång till de personuppgifter vi hanterar

Mer information om förordningen hittar du på  www.datainspektionen.se

På Honesta Skolutveckling AB arbetar vi för att skydda den personliga integriteten. Om du är elev, vårdnadshavare eller personal så ska du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt

När vi samlar in personuppgifter kring elever, vårdnadshavare eller personal kommer vi informera om vilka personuppgifter vi samlar in, vilket ändamål med behandlingen det finns samt hur länge vi sparar uppgifterna.

Alla insamlingar av personuppgifter gör vi för att kunna utföra våra uppdrag. Oftast behöver vi samla in uppgifter utifrån allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det innebär att andra lagar och författningar som finns för skolan (t.ex. skollag, arbetsmiljölag) kräver att vi registrerar, lagrar och behandlar olika personuppgifter.

Dina rättigheter

Som elev, vårdnadshavare eller personal har du alltid rätt att få information om varför Honesta Skolutveckling behöver behandla dina personuppgifter, vem som ansvarar för att de förvaras på ett säkert sätt, hur länge de ska förvaras och vilken rättslig grund som finns för att din skola/arbetsgivare ska få behandla dina personuppgifter. Du har även rätt att klaga på hur Honesta Skolutveckling hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter som vi behandlar (se nedan). Honesta Skolutveckling kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för. På skolorna finns registerförteckningar som visar vilka personuppgifter vi samlar in och hur lång tid de sparas.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få information och tillgång till de personuppgifter som vi behandlar och handlar om dig. Du har även rätt att få information om vilket ändamål, vilka kategorier och mottagare som finns samt under vilken tidsperiod behandlingen sker och om/när uppgifterna kommer raderas. Informationen sammanställs vid en begäran och kallas för registerutdrag. En begäran lämnas in enligt följande:

 • maila in och beskriv ditt ärende på info@guldstadsgymnasiet.se
 • du kommer få ett svarsmail med en besökstid och kontaktuppgifter
 • vid besöket behöver du legitimera dig
 • begäran kan ta upp till en månad beroende vilken information som ska lämnas ut

Vad är en personuppgift?

All data och information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Exempelvis:

 • Personnummer
 • Namn, adress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter
 • Ljud, bild och film
 • Anteckningar i löpande text
 • IP adresser som kan kopplas till personen

Känsliga personuppgifter (etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter, uppgifter som rör hälsa eller sexualliv, genetiska och biometriska
uppgifter, medlemskap i fackförening)

Hur kan jag själv skydda mina personuppgifter?

Vi på skolorna inom Honesta Skolutveckling arbetar med olika verktyg för att planera, utföra eller redovisa en skoluppgift, ett uppdrag eller projekt/case.

En stor del av arbetet sker idag med digitala verktyg eftersom det är en del av samtiden och framtiden. Det medför att vi varje dag, som elev och personal, hanterar mängder med digital information vilket också ökar risken för digitala brott eller intrång. Honesta Skolutveckling arbetar fortlöpande med att öka den digitala säkerheten, men den största risken är ofta ditt eget beteende. För att minimera riskerna och göra din digitala vardag tryggare har vi samlat några tips här nedanför.

 • Ha inte för bråttom. Stanna upp och tänk till innan du klickar på en länk eller e-post bilaga. Fundera på vem som är avsändare och var källkritisk.
 • Var rädd om ditt lösenord. Ha gärna olika lösenord och följ de rekommendationer som finns för lösenord. Dela inte med dig av ditt lösenord.
 • Ställ in din dator och mobil med skärmlås. Glöm inte att logga ut, även om du kanske bara ska på toaletten eller gå och ta en fika.
 • Använd gärna molntjänsterna som skolan använder (Google Drive, Dropbox eller Onedrive). Om du är osäker på om du får använda molntjänsten, kontakta närmste chef/rektor. Om du inte använder molntjänster bör du fundera på ett annat sätt att lagra digital information så att du alltid har en back-up. Det kan till exempel vara på en server, lärplattform, extern hårddisk eller liknande. Är du osäker på hur du ska göra, fråga närmaste chef/rektor eller IT ansvarig.
 • Var noga med det du vill dela eller publicera via sociala medier. På skolorna finns tydlig information om vad som gäller för skolornas egna sociala medier. Var källkritisk om du delar något.

När du använder webben

 • När du letar information och fakta behöver du vara mycket källkritisk och helst endast använda kända webbsidor som du litar på.
 • Ha alltid en uppdaterad webbläsare (Explorer, Firefox, Safari eller liknande) Vänta inte med att uppdatera tills nästa dag!
 • Om du upptäcker en ny webbsida som du aldrig varit på, titta gärna en extra gång på webbadressen längst upp i webbläsaren. Seriösa webbsidor är ofta krypterade vilket du kan se genom att webbadressen börjar med https://

Fler råd och tips kring hur du kan minska riskerna för databrott/intrång finns på https://surfalugnt.se och https://statensmedierad.se

På dessa sidor finns det inte bara mer råd och tips, utan även utmärkta lektionsförslag och frågeställningar/dilemman som dagligen kan diskuteras i verksamheterna.