Välkommen till oss i Elevhälsan på Guldstadsgymnasiet!

Elevhälsoarbetet ska framförallt vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning i all verksamhet på Guldstadsgymnasiet.

Elevhälsans arbete innebär bland annat:

  • nära samarbete med lärare och mentorer, och därmed
    kännedom om elevernas arbetsmiljö och situation.
  • snabba insatser vid behov.
  • stödjande samtal med elever och vårdnadshavare.

I skolans elevhälsoteam ingår:

ELEVHÄLSOTEAM

I skolans elevhälsoteam ingår:

Maria Holmstén, rektor
maria.holmsten@guldstadsgymnasiet.se

Linda Öberg, biträdande rektor
maria.holmsten@guldstadsgymnasiet.se

Linda Payne, kurator och mentor
mia.forsell@guldstadsgymnasiet.se

P-A Andersson, mentor
pa.andersson@guldstadsgymnasiet.se

Maya Brännström, mentor
maya.brannstrom@guldstadsgymnasiet.se

Elever på Guldstadsgymnasiet har tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Vid behov finns även skolläkare och skolpsykolog att tillgå. Kontakt med skolläkare och skolpsykolog sker alltid via skolans elevhälsoteam.