Välkommen till oss i Elevhälsan på Guldstadsgymnasiet!

Elevhälsoarbetet ska framförallt vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning i all verksamhet på Guldstadsgymnasiet.

Elevhälsans arbete innebär bland annat:

  • nära samarbete med lärare och mentorer, och därmed kännedom om elevernas arbetsmiljö och situation.
  • snabba insatser vid behov.
  • stödjande samtal med elever och vårdnadshavare.

I skolans elevhälsoteam ingår:

John Karlberg, rektor
john.karlberg@guldstadsgymnasiet.se

Maria Holmstén, förstelärare
maria.holmsten@guldstadsgymnasiet.se

Marit Logardt, skolsköterska
marit.logardt@guldstadsgymnasiet.se

Mia Forsell, kurator
mia.forsell@guldstadsgymnasiet.se

P-A Andersson, coach
pa.andersson@guldstadsgymnasiet.se

Maya Brännström, coach
maya.brannstrom@guldstadsgymnasiet.se 

Elever på Guldstadsgymnasiet har tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Vid behov finns även skolläkare och skolpsykolog att tillgå. Kontakt med skolläkare och skolpsykolog sker alltid via skolans elevhälsoteam.