På Guldstadsgymnasiet tror vi att en nyckel till skolframgång för våra elever är att de får möta kunniga och behöriga lärare samt personal med rätt kompetens inom sina respektive områden under skoldagarna.

För oss betyder detta att vi har legitimerade lärare, att personal som arbetar inom elevhälsan har relevant utbildning för sina respektive uppdrag och att skolans ledning genomgått rektorsutbildning.

Vi strävar hela tiden efter att varje yrkesgrupp har relevanta och aktuella kunskaper inom sitt område, detta genom att kontinuerligt fortbilda personalen och att aktivt arbeta med kollegialt lärande inom personalgruppen – allt för att våra elever ska nå sina mål och få den bästa möjliga utbildningen.

Vi har även valt att renodla rollerna lärare och mentor. Detta innebär att undervisande lärare inte är mentorer för en grupp elever utan enbart får fokusera på lärande, kunskapsutveckling och bedömning.