Personal

Skolledning

John Karlberg
Rektor
0910-21 51 21
070-359 50 75
john.karlberg@guldstadsgymnasiet.se

 

Linda Öberg
Bitr. rektor
Studie- & yrkesvägledare
0910-21 51 22
070-467 39 72
linda.oberg@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Elevfik

Magda Långdal
Caféansvarig och skolvärdinna
magda.langdal@guldstadsgymnasiet.se

 

 

 

Elevhälsa

Mia Forsell
Kurator
0910-21 51 37
070-478 88 19
mia.forsell@guldstadsgymnasiet.se

 

Marit Logardt
Skolsköterska
Legitimerad lärare i Psykologi
0910-21 51 23
070-291 68 40
marit.logardt@guldstadsgymnasiet.se

 

P-A Andersson
Coach
0910-21 51 25
070-483 60 71
pa.andersson@guldstadsgymnasiet.se

 

Maya Brännström
Coach
0910-21 51 24
070-483 76 03
maya.brannstrom@guldstadsgymnasiet.se

 

Annelie Häggström
Coach
0910-21 51 28
070-491 79 74
annelie.haggstrom@guldstadsgymnasiet.se

 

Lärare

Katarina Berglund
Legitimerad lärare i Svenska & Religion
0910-21 51 27
katarina.berglund@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Anna Boman
Legitimerad lärare i Matematik & Engelska
0910-21 51 27
anna.boman@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Pär Brubäcken
Legitimerad lärare i Företagsekonomi & Entreprenörskap

Tjänstledig under läsåret 2018/2019

 

 

Katarina Burvall
Legitimerad lärare i Engelska & Svenska
Yrkeslärare inom BF Fritid & hälsa
0910-21 51 27
katarina.burvall@guldstadsgymnasiet.se

 

Kajsa Åman
Yrkeslärare inom HV Frisör
0910-21 51 27
kajsa.aman@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Maria Holmstén
Legitimerad lärare i Matematik samt Idrott & Hälsa
Förstelärare
0910-21 51 26
maria.holmsten@guldstadsgymnasiet.se

 

Mikael Johansson
Yrkeslärare inom EE Dator & kommunikation
0910-21 51 29
mikael.johansson@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Ove Johansson
Lärare i Naturkunskap och Energiteknik
0910-21 51 27
ove.johansson@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Malin Lundberg
Yrkeslärare inom HV Frisör
0910-21 51 27
malin.lundberg@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Camilla Oja
Legitimerad yrkeslärare inom HV Frisör
0910-21 51 27
camilla.oja@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Markus Porsklev
Legitimerad lärare i Samhällskunskap, Musik & Media-ämnen
Förstelärare
0910-21 51 26
markus.porsklev@guldstadsgymnasiet.se

 

Bia Rask
Legitimerad lärare i Svenska & Media-ämnen
0910-21 51 27
bia.rask@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Marie Sjöroos
Lärare i Företagsekonomi, Entreprenörskap & Juridik
0910-21 51 27
marie.sjoroos@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Brittany Westerblom
Legitimerad lärare i Svenska som andraspråk, Historia & Engelska
0910-21 51 27
brittany.westerblom@guldstadsgymnasiet.se