Information till dig som är anhörig till en elev som tar studenten

Den 9/6 kommer vi att fira studenten på Guldstadsgymnasiet. Utifrån rådande läge med Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer studentfirandet dock att se lite annorlunda ut i år jämfört med tidigare läsår.

Målsättningen är att elever i årskurs 3 ska få fira studenten på skolan. Vi kommer dock att dela upp avgångseleverna i tre separata grupper och således ha tre studentavslutningar samma dag. Detta för att minska risken för smittspridning och för att kunna ge nära anhöriga möjlighet att ta emot eleverna utanför skolan.

Observera att inga anhöriga kommer att kunna delta i själva avslutningen. Föräldrar och syskon är istället hänvisade till att ta emot studenterna utanför skolan. Själva avslutningen kommer att sändas via sociala medier, så att övriga anhöriga och vänner kan ta del av avslutningen utan att fysiskt närvara.

Avslutningsceremonierna kommer att hållas i elevfiket på skolan. Utspring till anhöriga kommer att ske via datorlabbet/lastbryggan (som ska göras studentfin!).

Studentavslutningarna kommer att delas in i följande grupper och tider:

09.00 – 10.00: HVFRI17

10.00 – 11.00: BFFRI17/EKEKO17/ESEST17

11.00 – 12.00: EEDAT17

Det är också viktigt att komma ihåg att planeringen för studentfirandet kan komma att ändras utifrån situationen med Covid-19.