2020-11-18: Övergång till distansundervisning för delar av utbildningen på Guldstadsgymnasiet

I dialog med smittskyddsläkare i Region Västerbotten beslutar huvudmannen för Honesta Skolutveckling att delar av undervisningen på Guldstadsgymnasiet skall övergå till distansundervisning från och med måndag 23/11. Beslutet gäller till och med 22/12. Bakgrunden till beslutet är den ökade smittspridningen i regionen och att Skellefteå kommun valt att ställa om delar av sin skolverksamhet till distansundervisning.

Syftet är att bromsa spridningen genom att färre personer åker kollektivtrafik till och från skolan samt att begränsa spridningen genom att minska antalet personer som befinner sig fysiskt inne på skolan.                                                             

Distansundervisning                                

Undervisningen i gymnasiegemensamma ämnen samt den teoretiska undervisningen inom respektive program kommer att bedrivas på distans under resterande del av höstterminen. 

För ämnen som bedrivs genom distansundervisning kan lärare dock i samråd med rektor besluta att elever kommer till skolan för praktiska moment eller prov som ej går att genomföra via distans.

Vilka ämnen som berörs för respektive klass framgår i vår lärplattform Classroom. Vidare kommer respektive lärare informera eleverna om detta under denna vecka.       

Skollunch                        

Serveras till elever som är på̊ plats i skolan. Elever som studerar hemma erbjuds möjlighet att hämta matlådor på Campus.

V47, fredag                     

Alla elever arbetar hemma. Dessa dagar ska du som elev använda för förberedelser inför distansundervisning och för att vid behov jobba ikapp i kurser. Det finns även möjlighet att komma in till skolan för att hämta material och utrustning om så behövs. Mer info om distansundervisning hittar du här: https://sites.google.com/guldstadsgymnasiet.se/distansguldstadsgymnasiet/startsida?authuser=0