2021-02-09 Återgång till distansundervisning

På grund av den ökade smittspridningen i Skellefteå kommun den sista veckan rekommenderar smittskyddsenheten i Region Västerbotten att all undervisning på gymnasiet ska ske på distans.

Vi kommer därför att återgå till distansundervisning för alla ämnen från och med onsdag 2021-02-10. Beslutet gäller till och med 2021-03-05, det vill säga till och med sportlovet.

Åtgärdens syfte är att minska rörligheten i samhället och därmed smittspridningen. I dagsläget har vi ingen smittspridning på skolan, utan detta är en förebyggande åtgärd.

Elever på APL fortsätter i så stor utsträckning som möjligt med sin praktik. 

Vid frågor kontakta din mentor eller skolans rektor.