2021-03-31 Delvis återgång till närundervisning

Den 25/3 2021 fattade regeringen beslut om att den nationella rekommendationen om distansundervisning inte skulle förlängas. Detta innebär att gymnasieskolorna i Sverige skall återgå till närundervisning i så stor utsträckning som möjligt utifrån lokala förutsättningar.

Smittspridningen i Skellefteå har minskat den senaste tiden, men ligger fortfarande på en relativt hög nivå. I samråd med smittskyddsenheten i Västerbotten har vår huvudman fattat beslut om att vi till viss del ska återgå till närundervisning. 

Detta innebär att vi från och med 2021-04-12 kommer att bedriva delar av undervisningen i skolans lokaler. Vi kommer att fylla skolans lokaler till ca 50 %, vilket gör att en del av undervisningen kommer att fortsätta bedrivas på distans medan andra delar bedrivs som närundervisning.

Ansvarig lärare för respektive kurs kommer att informera dig om vad som gäller. Kursen kommer också att märkas upp på Classroom så att det tydligt framgår hur undervisningen bedrivs i respektive kurs.  

För att vi ska få fortsätta bedriva undervisning på plats i skolan vill jag understryka vikten av att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna, att hålla avstånd samt att stanna hemma och provta sig vid minsta symtom.

Vid frågor, kontakta repektive mentor.