2020-12-04: Övergång till distansundervisning för all undervisning

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat om att gymnasieskolorna i Sverige ska återgå till distansundervisning från och med måndag den 7/12 och resten av höstterminen. Detta innebär att all undervisning skall bedrivas på distans från och med måndag, detta innebär att även undervisning i praktiska moment som tidigare undantagits skall övergå till distansundervisning. 

Rektor och huvudman bedömer att endast några få praktiska moment måste genomföras på skolan, då beslutet gäller en relativt kort och begränsad period. Jag vill poängtera att det i dagsläget handlar om att övergå till distansundervisning fullt ut under en begränsad period om drygt två veckor. Regeringens och Folkhälsomyndighetens målsättning är att gymnasieskolorna ska kunna öppna igen till vårterminen.

För elever gäller följande:

  • Samma ordningsregler och riktlinjer för trygghet, trivsel och studiero gäller oavsett om undervisningen bedrivs på distans eller i ett klassrum på skolan.
  • Närvaro vid distansundervisning kommer att föras på precis samma sätt som om eleverna fysiskt närvarar i klassrummet. 
  • Att vara hemma i detta läge betyder inte att man är ledig, det betyder att man studerar på annan plats. Frånvaroanmälan sker via Schoolsoft eller telefon 0910-21 51 20 om eleven inte kan delta i undervisningen.
  • För elever som går yrkesprogram i åk 3 och har APL (Arbetsplatsförlagt lärande) fortsätter detta som vanligt i största möjliga utsträckning, i samråd med respektive företag.
  • Elever har möjlighet att äta lunch på campus eller hämta en matlåda där varje dag.

Information om läget kommer löpande att uppdateras på Classroom och Schoolsoft.

Mer info om distansundervisning hittar du här: https://sites.google.com/guldstadsgymnasiet.se/distansguldstadsgymnasiet/startsida?authuser=0