SMART-modellen

Hur jobbar du med att sätta upp mål under en dag? På dagens lektion fick eleverna i Mental Träning träna på att applicera SMART-modellen på ett kortsiktigt mål som planerades, utfördes och utvärderades inom en 60 minuters tidsram. Bonus: vi blev svettiga och genomtränade på kuppen.

You are currently viewing SMART-modellen