Skolavslutning åk 1 & 2

Välkomna till skolavslutning för årskurs 1 & 2 på skolan den 10 juni.
Årskurs 1: 09:00 – 10:00
Årskurs 2: 10:00 – 11:00
Endast för elever.

You are currently viewing Skolavslutning åk 1 & 2