Tillfällig fjärrundervisning på grund av sjukfrånvaro

Då många i dagsläget är smittade av Covid eller sitter i familjekarantän har vår huvudman idag fattat beslut om att vi ska övergå till fjärrundervisning en kortare period på grund av hög frånvaro bland elever och personal. 

Beslutet innebär att vi från och med imorgon tisdag ska bedriva fjärrundervisning. Beslutet gäller i dagsläget till tisdag nästa vecka, alltså fjärrundervisning 2022-02-01 till och med 2022-02-08.

 

Några lektioner är undantagna från fjärrundervisningen och kommer att bedrivas på skolan:

  • EKEKO19 – Moderna Språk, Franska. Tisdag och Fredag.

  • EEDAT21 – Datorteknik 1a, Tisdag.

  • HVFRI20 – Frisör, Tisdag och Torsdag.

  • HVFRI19 – Frisör, Måndag.

  • Elever som gör APL fortsätter med detta som tidigare.

 

Följande gäller vid fjärrundervisning:

  • Samma ordningsregler och riktlinjer för trygghet, trivsel och studiero gäller oavsett om undervisningen bedrivs på distans eller i ett klassrum på skolan.
  • Närvaro vid fjärrundervisning kommer att föras på precis samma sätt som om eleverna fysiskt närvarar i klassrummet. 

  • Att vara hemma i detta läge betyder inte att man är ledig, det betyder att man studerar på annan plats. Frånvaroanmälan sker via Schoolsoft eller telefon 0910-21 51 20 om eleven inte kan delta i undervisningen.

  • Elever har möjlighet att äta lunch på campus eller hämta en matlåda där varje dag.

  • Har du av någon anledning inte möjlighet att studera hemma så kan du komma till skolan, dock måste du bestämma detta tillsammans med din mentor i förväg.

You are currently viewing Tillfällig fjärrundervisning på grund av sjukfrånvaro