Covid-19 rev 18 nov 2021

12 augusti 2020

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 2021-11-22
Dessa rekommendationer finns på olika språk här: Folkhälsomyndigheten

Det är Folkhälsomyndigheten som tar fram rekommendationerna och syftet är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. Rekommendationerna ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom. En viktig del i att bekämpa smittspridningen är att vaccinera dig och ditt barn mot covid-19. Sedan oktober vaccineras barn från 12 år.

Stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Du behöver som regel inte testa dig för covid-19.

Du som stannat hemma kan komma tillbaka till skolan och arbete när du varit feberfria ett dygn och känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom. I de allra flesta fall innebär det att du behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Vaccinering av elever inom gymnasiet 

Alla som är 12 år och äldre bör vaccinera sig mot covid-19. Vaccinet är gratis. Boka tid för vaccination mot covid-19. Mer information samt boka tid för vaccination på  1177.se.