Föreläsning om stress

Vårt ESF-projekt heter ”Förebygga stress i skolvärlden” och riktar sig främst mot personalen. I måndags hängde vi med eminenta Marlene Gustavsson: ManskligaMoten (manskligamotenare.se). Marlene utbildar för friskare arbetsplatser och för att vara en motvikt till psykisk ohälsa och stress.

Grundplanen för föreläsningen utgick från detta:

  1. Crash Course i stress
  2. Vanliga strategier
  3. Orsaker till stress som byggs på de olika personlighetsdragen i The Big Five för att förstå att vi reagerar olika på olika situationer.
  4. Symtom – vad vi ska vara observanta på hos oss själva och andra.
  5. Krav – kontroll – stöd
  6. Vad är tillräckligt?
  7. Vad kan jag göra?
  8. Hur gör jag för att göra?
  9. Konkreta verktyg – bland annat ”motivationstrappan” för att förstå utmaningen i att förändra vanor som får oss att må bättre.

I varje moment fick vi papper där vi skulle utgå från oss själva. Vi stannade upp för att testa formulär för utmattning och fylla i listor för symtom. Detta för att pricka in vad som stämmer in på MIG i alla moment.

Det var en givande eftermiddag och just medvetenhet om hur man själv reagerar och fungerar i olika situationer – kan vara en nyckelfaktor till att undvika att hamna i den negativa stressen. Det vi lärde oss är att det inte finns någon ”quick fix”. Varje person måste hitta det som passar just denne, för att hålla stressnivåerna på en sund nivå.

Frågor och funderingar? Kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

You are currently viewing Föreläsning om stress