Föreläsning om återhämtning

Vi öser vidare med vårt ESF-projekt ”Förebygga stress i skolvärlden”! I måndags lyssnade personalen på Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Specialist i Hälsopsykologi och Stressforskare Niclas Almén. Via en förinspelad video berörde Niclas:

LÄRARSTRESS OCH ELEVSTRESS

  • Olika typer av stressproblem
  • Betydelsen av återhämtning från stress hos lärare
  • Vad som kan stärka upp återhämtningen
  • Vad man rent praktiskt kan göra som lärare för att stärka den egna respektive elevernas återhämtning

Vi fick med oss återhämtningstips till både personal och elever. Detta ska vi testa i höst!

Sammanfattning föreläsning

  • Lärare har särskilt stort behov av återhämtning
  • Träna gärna upp din förmåga till att slappna av
  • Var observant på behov av återhämtning
  • Praktisera aktiviteter som leder till en känsla av avkoppling
  • Ha gärna återhämtning som en återkommande diskussionspunkt på APT

Tips! Niclas har skrivit boken: Återhämtningsguiden – Må bra trots stress och press

Leta upp Niclas på INSTAGRAM: @stressforskare_niclasalmen

Ha nu en fortsatt bra vecka!

Frågor och funderingar? Kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

You are currently viewing Föreläsning om återhämtning