Som skolsköterska ansvarar jag för elevernas fysiska och psykiska hälsa, utveckling och arbetsmiljö.

Jag erbjuder även hälsosamtal till alla elever i årskurs 1 och utför enklare sjukvårdsinsatser.
Arbetet ska vara hälsofrämjande på såväl individ- grupp- och organisationsnivå.

Besökstider måndag, onsdag, torsdag 08.00-16.00 samt fredag 08.00-14.00

Vid behov finns även skolläkare och skolpsykolog att tillgå.

Välkommen in till mig!

Ulrika Wikberg
Skolsköterska
Finns på plan 5
063-554 11 89
ulrika.wikberg@dev.storsjogymnasiet.se