En särskild variant i gymnasieskolan är en utbildning där hela eller delar av det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet.

Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får använda antagningsprov för urval bland de sökande.

Särskild variant inom det estetiska området på Samhällsvetenskapsprogrammet
För särskilda varianter inom det estetiska området ska särskilda förkunskapskrav finnas för att säkerställa att de elever som tas emot på utbildningen har särskilda färdigheter inom det estetiska området. Dessutom ska kompletterande urvalsgrunder i form av prov användas vid antagningen till utbildningen. Särskilda varianter inom det estetiska området får bara finnas på högskoleförberedande program.

SAMUSVE – 300 p musik: Ensemble och körsång 200p samt instrument 100p
SADANVE – 300p dans: Dansgestaltning 1-100p samt Dansteknik 1+2 200 p
SATEAVE – 400 p teater: Scenisk gestaltning 1, 2 och 3 300p samt Teaterteori 100 p

Antagningskriterier – förkunskapskrav  

SAMUSVE – Musik

* Eleven skall ha goda färdigheter på sitt instrument/sång.

* Eleven skall ha erfarenhet av att spela i ensemble eller körsång.

* Eleven skall ha viss kunskap inom gehörs och musiklära. (notläsning, ackordlära och ett bra gehör)

* Eleven skall spela/sjunga ett valfritt stycke som eleven förberett inför antagningsprovet.

* Eleven skall på sitt instrument/med sin röst härma några melodier och rytmer som spelas för sig under antagningsprovet. Detta kallas gehörsspel.

* Eleven skall spela/sjunga ett kort stycke genom att följa en enklare notbild. Eleven får titta på stycket en liten stund innan framförandet på antagningsprovet

* Eleven skall göra ett skriftligt prov inom gehörs och musiklära. (tonnamn, notvärden, rytmer etc)

SATEAVE – Teater

* Eleven skall ha goda färdigheter inom teater och skådespeleri

* Eleven skall ha god fysik och visa prov på taktkänsla

* Eleven skall ha inlevelseförmåga

* Eleven skall ha erfarenhet av teater (både genom att själv ha spelat i ensemble samt ha sett teater)

* Eleven skall öva in och gestalta valfri text/monolog utantill och framföra den med säkerhet (ca 200 ord) på antagningsprovet

* Eleven skall kunna göra en tolkning av en text som ges på antagningsprovet

* Eleven skall kunna gestalta en text med röst och rörelse som ges på antagningsprovet

SADANVE – Dans

* Eleven skall ha goda färdigheter inom dans och rörelse

* Eleven skall ha god fysik och visa prov på taktkänsla

* Eleven skall ha inlevelseförmåga

* Eleven skall ha erfarenhet av dans (både genom att själv ha dansat samt ha sett dans)

* Eleven skall kunna förbereda en kortare solodans (ca 1 min) till valfri musik inför antagningsprovet och visa denna med säkerhet

* Eleven skall kunna ta instruktioner och följa en koreografi som genomförs på antagningsprovet tillsammans med andra

Eleverna kommer max att kunna erhålla 30 poäng från sitt antagningsprov till grundskolebetyget och kan inte påbörja den särskilda varianten om förkunskapskraven ej är uppfyllda eller om eleven ej genomfört antagningsprovet. 

Vi kommer att skicka ut inbjudan till de elever som sökt utbildningen.