Introduktionsprogram

Under sommaren 2019 sker en förändring i skollagen avseende gymnasieskolans introduktionsprogram. Utifrån denna ändring kommer vi att förändra utbudet av platser på introduktionsprogram på Guldstadsgymnasiet.

Utifrån förändringarna kommer vi att erbjuda ett begränsat antal introduktionsprogramsplatser mot våra program under läsåret 2019-2020.

Antagning till introduktionsprogram

Våra introduktionsprogram utformas utifrån enskild elevs förutsättningar. Detta innebär att antagning till våra introduktionsprogram inte sker via gymnasieantagningen utan att platser söks skriftligt, via ansökningsblankett, direkt hos skolan.

Programinriktat val

Erbjuds mot Estetiska programmet inriktning Estetik och Media samt mot Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi. För att vara behörig att söka plats på programinriktat val måste eleven uppfylla något av följande krav:

Eleven skall ha godkända betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk samt

  • – i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • – i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. (SkolL 2010:800)

Yrkesintroduktion

Erbjuds mot Barn- & fritidsprogrammet inriktning Fritid & hälsa, El- & energiprogrammet inriktning Dator- & kommunikationsteknik samt mot Hantverksprogrammet inriktning Frisör.

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Hos oss kan en elev som går yrkesintroduktion läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. (SkolL 2010:800)

Övriga introduktionsprogram

Utöver ovanstående introduktionsprogram anordnas utbildning inom Språkintroduktion på Guldstadsgymnasiet. Antagning till Språkintroduktion sker via placering av elever i samråd med Skellefteå kommun.

Ansvarig för introduktionsprogram

Linda Öberg
Studie- & yrkesvägledare
0910-21 51 22
linda.oberg@guldstadsgymnasiet.se