Arkiv: Elevinformation

2021-07-01 Skolstart och läsårstider

Nu är gymnasieantagningen klar och vi ser fram emot att välkomna alla våra nya och gamla elever till skolan när höstterminen startar.

Skolstart åk 1: 23/8 kl 08.30

Skolstart åk 2: 24/8 kl 08.30

Skolstart åk 3: 25/8 kl 08.30

Fram till dess hoppas vi att ni får en fantastisk sommar!

Läsårstider för läsåret 2021-2022 finns under fliken dokument eller går att läsa direkt här.

2021-04-20 Digital programkväll

Välkommen till vår digitala programkväll på tisdag den 20 april. Under kvällen får du mer info om våra program och har också möjlighet att ställa frågor till oss direkt i chatten.

Följ vår digitala programkväll här: https://www.youtube.com/watch?v=FzrfCziDfrI

2021-03-31 Delvis återgång till närundervisning

Den 25/3 2021 fattade regeringen beslut om att den nationella rekommendationen om distansundervisning inte skulle förlängas. Detta innebär att gymnasieskolorna i Sverige skall återgå till närundervisning i så stor utsträckning som möjligt utifrån lokala förutsättningar.

Smittspridningen i Skellefteå har minskat den senaste tiden, men ligger fortfarande på en relativt hög nivå. I samråd med smittskyddsenheten i Västerbotten har vår huvudman fattat beslut om att vi till viss del ska återgå till närundervisning. 

Detta innebär att vi från och med 2021-04-12 kommer att bedriva delar av undervisningen i skolans lokaler. Vi kommer att fylla skolans lokaler till ca 50 %, vilket gör att en del av undervisningen kommer att fortsätta bedrivas på distans medan andra delar bedrivs som närundervisning.

Ansvarig lärare för respektive kurs kommer att informera dig om vad som gäller. Kursen kommer också att märkas upp på Classroom så att det tydligt framgår hur undervisningen bedrivs i respektive kurs.  

För att vi ska få fortsätta bedriva undervisning på plats i skolan vill jag understryka vikten av att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna, att hålla avstånd samt att stanna hemma och provta sig vid minsta symtom.

Vid frågor, kontakta repektive mentor.

2021-02-09 Återgång till distansundervisning

På grund av den ökade smittspridningen i Skellefteå kommun den sista veckan rekommenderar smittskyddsenheten i Region Västerbotten att all undervisning på gymnasiet ska ske på distans.

Vi kommer därför att återgå till distansundervisning för alla ämnen från och med onsdag 2021-02-10. Beslutet gäller till och med 2021-03-05, det vill säga till och med sportlovet.

Åtgärdens syfte är att minska rörligheten i samhället och därmed smittspridningen. I dagsläget har vi ingen smittspridning på skolan, utan detta är en förebyggande åtgärd.

Elever på APL fortsätter i så stor utsträckning som möjligt med sin praktik. 

Vid frågor kontakta din mentor eller skolans rektor.

2020-12-18 Information om vårterminen och distansundervisning

Höstterminen har gått otroligt fort och snart går både elever och personal på en välbehövlig julledighet. När höstterminen startade fick vi göra detta på plats i skolans lokaler, men tyvärr innebär smittspridningen av Covid-19 att vi fått gå över till distansundervisning i allt högre grad ju längre terminen har fortlöpt. 

Vi vet att ni alla har kämpat med studierna och med motivationen under distansundervisningen. Ni har gjort det otroligt bra och vår förhoppning är att vi ska få ses på skolan så snart som möjligt under vårterminen.

I dialog med Skellefteå kommun och smittskyddet i region Västerbotten har huvudmannen för Honesta Skolutveckling beslutat att distansundervisningen förlängs till och med 2021-01-24

Ett nytt beslut om hur undervisningen skall bedrivas v. 3 och framåt kommer att fattas i samband med skolstart, då smittläget efter julledigheten måste bedömas innan beslut.

Detta innebär att vårterminen startar som planerat den 12/1 2021, men på distans. Undervisningen följer ordinarie schema men kommer inte att bedrivas i skolans lokaler under terminens första veckor. 

Kom ihåg att kolla era individuella scheman för vårterminen på Schoolsoft, då schemat för några grupper ändras efter jul.

Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer och ta hand om era nära och kära under julledigheten!

2020-12-04: Övergång till distansundervisning för all undervisning

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat om att gymnasieskolorna i Sverige ska återgå till distansundervisning från och med måndag den 7/12 och resten av höstterminen. Detta innebär att all undervisning skall bedrivas på distans från och med måndag, detta innebär att även undervisning i praktiska moment som tidigare undantagits skall övergå till distansundervisning. 

Rektor och huvudman bedömer att endast några få praktiska moment måste genomföras på skolan, då beslutet gäller en relativt kort och begränsad period. Jag vill poängtera att det i dagsläget handlar om att övergå till distansundervisning fullt ut under en begränsad period om drygt två veckor. Regeringens och Folkhälsomyndighetens målsättning är att gymnasieskolorna ska kunna öppna igen till vårterminen.

För elever gäller följande:

  • Samma ordningsregler och riktlinjer för trygghet, trivsel och studiero gäller oavsett om undervisningen bedrivs på distans eller i ett klassrum på skolan.
  • Närvaro vid distansundervisning kommer att föras på precis samma sätt som om eleverna fysiskt närvarar i klassrummet. 
  • Att vara hemma i detta läge betyder inte att man är ledig, det betyder att man studerar på annan plats. Frånvaroanmälan sker via Schoolsoft eller telefon 0910-21 51 20 om eleven inte kan delta i undervisningen.
  • För elever som går yrkesprogram i åk 3 och har APL (Arbetsplatsförlagt lärande) fortsätter detta som vanligt i största möjliga utsträckning, i samråd med respektive företag.
  • Elever har möjlighet att äta lunch på campus eller hämta en matlåda där varje dag.

Information om läget kommer löpande att uppdateras på Classroom och Schoolsoft.

Mer info om distansundervisning hittar du här: https://sites.google.com/guldstadsgymnasiet.se/distansguldstadsgymnasiet/startsida?authuser=0 

2020-11-18: Övergång till distansundervisning för delar av utbildningen på Guldstadsgymnasiet

I dialog med smittskyddsläkare i Region Västerbotten beslutar huvudmannen för Honesta Skolutveckling att delar av undervisningen på Guldstadsgymnasiet skall övergå till distansundervisning från och med måndag 23/11. Beslutet gäller till och med 22/12. Bakgrunden till beslutet är den ökade smittspridningen i regionen och att Skellefteå kommun valt att ställa om delar av sin skolverksamhet till distansundervisning.

Syftet är att bromsa spridningen genom att färre personer åker kollektivtrafik till och från skolan samt att begränsa spridningen genom att minska antalet personer som befinner sig fysiskt inne på skolan.                                                             

Distansundervisning                                

Undervisningen i gymnasiegemensamma ämnen samt den teoretiska undervisningen inom respektive program kommer att bedrivas på distans under resterande del av höstterminen. 

För ämnen som bedrivs genom distansundervisning kan lärare dock i samråd med rektor besluta att elever kommer till skolan för praktiska moment eller prov som ej går att genomföra via distans.

Vilka ämnen som berörs för respektive klass framgår i vår lärplattform Classroom. Vidare kommer respektive lärare informera eleverna om detta under denna vecka.       

Skollunch                        

Serveras till elever som är på̊ plats i skolan. Elever som studerar hemma erbjuds möjlighet att hämta matlådor på Campus.

V47, fredag                     

Alla elever arbetar hemma. Dessa dagar ska du som elev använda för förberedelser inför distansundervisning och för att vid behov jobba ikapp i kurser. Det finns även möjlighet att komma in till skolan för att hämta material och utrustning om så behövs. Mer info om distansundervisning hittar du här: https://sites.google.com/guldstadsgymnasiet.se/distansguldstadsgymnasiet/startsida?authuser=0 

Öppet hus

På grund av rådande pandemi har vi valt att inte erbjuda något traditionellt Öppet hus detta år. Istället har vi på denna sida har vi samlat nyttig information för dig som har funderingar inför gymnasiet – ett slags digitalt öppet hus! 

Istället har vi på denna sida har vi samlat nyttig information för dig som har funderingar inför gymnasiet – ett slags digitalt öppet hus! 

8/9 2020 Information om Covid-19

På skolan följer vi Folkhälsomyndigheten rekommendationer, samt har ett nära samarbete med regionens smittskyddsenhet.

De viktigaste grundbultarna för att förhindra smittspridning:

  • Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom såsom tex feber, halsont, hosta, ledvärk, snuva.
  • Tvätta händerna regelbundet.
  • Hålla avstånd
  • Provtagning vid symtom

Om en elev på skolan får positivt svar på Covid-19 test har smittskyddsenheten koll på detta och kontaktar rektor. Denne får vidare förhållningsorder vid behov. Smittskyddsenheten önskar att alla som får någon form av symtom går och testar sig. Information om testning finns hos 1177.se. Detta gäller även elever som är skriven på annan plats i landet men går skola här. 

Vid positivt svar på Covid-19 test skall elev/personal vara hemma minst 7 dygn sedan första symtom och dessutom ska man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn innan återgång till skola. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

Vid negativt svar på Covid-19 test kan man gå tillbaka till skolan så snart man känner sig frisk och pigg och inte har någon feber.

Om man varit sjuk och inte tagit något Covid-19 test kan man gå tillbaka till skolan när man varit helt frisk i 2 dygn. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man måste ha känt sig helt frisk i minst 2 dygn.