Arkiv: Allmän information

Information från Huvudman

12 augusti 2020

Gymnasieskolan har sedan 18 mars i huvudsak bedrivit undervisning på distans. Den 29 maj meddelade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan kan återgå till ordinarie verksamhet igen från och med 15 juni. Dock gäller fortfarande de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder kan behöva vidtas.  Inom Honesta följer vi myndigheternas riktlinjer gällande coronaviruset, covid-19. 

På grund av pandemin kommer det dock att finnas vissa restriktioner som måste följas när elever och personal är på skolan. Mer information om vad som gäller ges i samband med skolstarten. 

Vid eventuella frågor eller funderingar vänligen kontakta rektor.

Mer information från Folkhälsomyndighetens riktlinjer finns på: 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-haller-oppet-eller-behover-stanga-pa-grund-av-coronapandemin

Information till dig som är anhörig till en elev som tar studenten

Den 9/6 kommer vi att fira studenten på Guldstadsgymnasiet. Utifrån rådande läge med Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer studentfirandet dock att se lite annorlunda ut i år jämfört med tidigare läsår.

Målsättningen är att elever i årskurs 3 ska få fira studenten på skolan. Vi kommer dock att dela upp avgångseleverna i tre separata grupper och således ha tre studentavslutningar samma dag. Detta för att minska risken för smittspridning och för att kunna ge nära anhöriga möjlighet att ta emot eleverna utanför skolan.

Observera att inga anhöriga kommer att kunna delta i själva avslutningen. Föräldrar och syskon är istället hänvisade till att ta emot studenterna utanför skolan. Själva avslutningen kommer att sändas via sociala medier, så att övriga anhöriga och vänner kan ta del av avslutningen utan att fysiskt närvara.

Avslutningsceremonierna kommer att hållas i elevfiket på skolan. Utspring till anhöriga kommer att ske via datorlabbet/lastbryggan (som ska göras studentfin!).

Studentavslutningarna kommer att delas in i följande grupper och tider:

09.00 – 10.00: HVFRI17

10.00 – 11.00: BFFRI17/EKEKO17/ESEST17

11.00 – 12.00: EEDAT17

Det är också viktigt att komma ihåg att planeringen för studentfirandet kan komma att ändras utifrån situationen med Covid-19.

Information om distansundervisning

Det är många som har frågor och funderingar gällande distansundervisning nu. För att underlätta detta har vi skapat en sida där vi samlat information kopplat till distansundervisning för elever, vårdnadshavare och personal på en egen hemsida.

Länken till denna sida hittar ni här: https://sites.google.com/guldstadsgymnasiet.se/distansguldstadsgymnasiet/startsida?authuser=0

20/3 Förändring av undervisningssituationen

Rekommendationen just nu från regeringen är att gymnasieskolor ska hållas stängda och elever ska få distansundervisning. Vår huvudman har beslutat att alla elever får gå hem från skolan idag kl 14.00 för att sedan följa sitt ordinarie schema imorgon, 18/3, efter lunch. Om inga andra direktiv kommer från regeringen kommer vi att fortsätta bedriva ordinarie undervisning på skolan denna vecka, för att sedan övergå till undervisning på distans. Detta innebär att distansundervisning kommer att ske från och med måndag 23/3. Samlad information om distansundervisning hittar du här.

I dagsläget har vi inte några konstaterade fall av Covid-19 bland elever eller personal på skolan. För att minimera risken för smittspridning har vi ändå tagit beslutet att i så stor utsträckning som möjligt bedriva undervisning på distans.

Regeringen har sedan tidigare fattat beslut om att skolors huvudmän ska få större möjligheter att förändra verksamheten gällande läsårets längd, skolverksamhet på helger och undervisning på distans för att säkerställa att alla elever får sin garanterade undervisning. Guldstadsgymnasiets målsättning är att i största möjliga mån undvika att förlägga undervisning till sommarlov och helger genom att bedriva så stora delar av undervisningen som möjligt på distans under en period.

Vi har goda förutsättningar att få distansundervisning då alla elever har en personlig dator och vi sedan tidigare använder plattformen Classroom som tillhandahåller videokonferensverktyget Meet. Vi har sedan tidigare förberett eleverna inför eventuell distansundervisning genom att pröva och gå igenom hur verktygen fungerar.

För att få distansundervisningen att fungera på bästa sätt är följande viktigt:

  • Alla elever håller sig uppdaterade om nuläget via Classroom, då information kan komma ändras relativt snabbt.
  • Samma ordningsregler och riktlinjer för trygghet, trivsel och studiero gäller oavsett om undervisningen bedrivs på distans eller i ett klassrum på skolan.

Närvaro vid distansundervisning kommer att föras på precis samma sätt som om eleverna fysiskt närvarar i klassrummet vilket innebär att elever skall närvara vid distansundervisningen via Meet för att få närvaro om inget annat anges av undervisande lärare.

Att vara hemma i detta läge betyder inte att man är ledig, det betyder att man studerar på annan plats. Rutinerna vid frånvaroanmälan kommer att fungera precis som vanligt, vilket innebär att frånvaroanmälan sker via Schoolsoft eller telefon 0910-21 51 20 om eleven inte kan delta i undervisningen.

Information om läget kommer löpande att uppdateras på Classroom och Schoolsoft.

Läsårstider

2019-2020

Skolstart

Åk 1: 19 augusti
Åk 2: 20 augusti
Åk 3: 21 augusti

Skolavslutning

Åk 1 och Åk 2: 5 juni
Åk 3: 9 juni

Ladda ner läsårstiderna

Läsårstider för Guldstadsgymnasiet 2019-2020

2020-2021

Skolstart

Åk 1: 17 augusti
Åk 2: 18 augusti
Åk 3: 19 augusti

Skolavslutning

Åk 1: 8 juni
Åk 2: 9 juni
Åk 3: 10 juni

Hitta till skolan

Våra lokaler består av två nyrenoverade och fräscha hus vid en innergård på Storgatan 50 i centrala Skellefteå.

Det röda vackra trähuset, där de flesta undervisningslokalerna finns, påminner om en gammal byaskola. Huset har i sig en både lång och spännande historia. Till exempel är det en av Skellefteås äldsta byggnader och har flyttats flera gånger. Skellefteås äldsta lasarett sägs även ha legat på tomten.

I den vita byggnaden tvärsöver gården hade televerket tidigare sina telefonväxlar. Nu finns där istället specialsalar, rastutrymmen, skolbibliotek, personalrum och administration.

Lokalernas placering mitt i Skellefteås centrum, med närhet till det mesta, är väldigt positivt. Genom närheten till våra samarbetspartners inom näringslivet är vi övertygade om att du som elev får de bästa förutsättningarna fär både studier och kommande yrkesliv.

Dessutom får du som elev nära till kulturupplevelser på Nordanå och stadsbiblioteket. Campus, där vi äter lunch, ligger ett stenkast bort. Precis som älven med sina grönområden.

Välkommen!

Guldstadsgymnasiet i Skellefteå är en modern skola som förutom lärande och kunskap står för trygghet och trivsel. Som elev hos oss blir du sedd varje dag och får genom detta fantastiska förutsättningar och möjligheter att nå dina mål.

Vårt nära samarbete med näringslivet i stan gör att du som elev har goda möjligheter att bygga en portfolio och skapa värdefulla kontakter för framtiden samtidigt som vi håller oss uppdaterade med det senaste inom branscherna.

På Guldstadsgymnasiet finns fem program, Barn- & fritidsprogrammet med inriktning fritid & hälsa, El- & energiprogrammet med inriktning dator & kommunikationsteknik, Estetiska programmet med inriktning estetik & media, Hantverksprogrammet med inriktning frisör samt Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi.

Är du nyfiken på vår skola eller våra utbildningar, vill komma på besök eller bara ställa en fråga, är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Du får även gärna ta en titt i vår utbildningskatalog som du hittar här nedanför.

Återigen, välkommen!