Information från Huvudman

12 augusti 2020

Gymnasieskolan har sedan 18 mars i huvudsak bedrivit undervisning på distans. Den 29 maj meddelade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan kan återgå till ordinarie verksamhet igen från och med 15 juni. Dock gäller fortfarande de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder kan behöva vidtas.  Inom Honesta följer vi myndigheternas riktlinjer gällande coronaviruset, covid-19. 

På grund av pandemin kommer det dock att finnas vissa restriktioner som måste följas när elever och personal är på skolan. Mer information om vad som gäller ges i samband med skolstarten. 

Vid eventuella frågor eller funderingar vänligen kontakta rektor.

Mer information från Folkhälsomyndighetens riktlinjer finns på: 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-haller-oppet-eller-behover-stanga-pa-grund-av-coronapandemin