Månadsarkiv: mars 2020

Information om distansundervisning

Det är många som har frågor och funderingar gällande distansundervisning nu. För att underlätta detta har vi skapat en sida där vi samlat information kopplat till distansundervisning för elever, vårdnadshavare och personal på en egen hemsida.

Länken till denna sida hittar ni här: https://sites.google.com/guldstadsgymnasiet.se/distansguldstadsgymnasiet/startsida?authuser=0

20/3 Förändring av undervisningssituationen

Rekommendationen just nu från regeringen är att gymnasieskolor ska hållas stängda och elever ska få distansundervisning. Vår huvudman har beslutat att alla elever får gå hem från skolan idag kl 14.00 för att sedan följa sitt ordinarie schema imorgon, 18/3, efter lunch. Om inga andra direktiv kommer från regeringen kommer vi att fortsätta bedriva ordinarie undervisning på skolan denna vecka, för att sedan övergå till undervisning på distans. Detta innebär att distansundervisning kommer att ske från och med måndag 23/3. Samlad information om distansundervisning hittar du här.

I dagsläget har vi inte några konstaterade fall av Covid-19 bland elever eller personal på skolan. För att minimera risken för smittspridning har vi ändå tagit beslutet att i så stor utsträckning som möjligt bedriva undervisning på distans.

Regeringen har sedan tidigare fattat beslut om att skolors huvudmän ska få större möjligheter att förändra verksamheten gällande läsårets längd, skolverksamhet på helger och undervisning på distans för att säkerställa att alla elever får sin garanterade undervisning. Guldstadsgymnasiets målsättning är att i största möjliga mån undvika att förlägga undervisning till sommarlov och helger genom att bedriva så stora delar av undervisningen som möjligt på distans under en period.

Vi har goda förutsättningar att få distansundervisning då alla elever har en personlig dator och vi sedan tidigare använder plattformen Classroom som tillhandahåller videokonferensverktyget Meet. Vi har sedan tidigare förberett eleverna inför eventuell distansundervisning genom att pröva och gå igenom hur verktygen fungerar.

För att få distansundervisningen att fungera på bästa sätt är följande viktigt:

 • Alla elever håller sig uppdaterade om nuläget via Classroom, då information kan komma ändras relativt snabbt.
 • Samma ordningsregler och riktlinjer för trygghet, trivsel och studiero gäller oavsett om undervisningen bedrivs på distans eller i ett klassrum på skolan.

Närvaro vid distansundervisning kommer att föras på precis samma sätt som om eleverna fysiskt närvarar i klassrummet vilket innebär att elever skall närvara vid distansundervisningen via Meet för att få närvaro om inget annat anges av undervisande lärare.

Att vara hemma i detta läge betyder inte att man är ledig, det betyder att man studerar på annan plats. Rutinerna vid frånvaroanmälan kommer att fungera precis som vanligt, vilket innebär att frånvaroanmälan sker via Schoolsoft eller telefon 0910-21 51 20 om eleven inte kan delta i undervisningen.

Information om läget kommer löpande att uppdateras på Classroom och Schoolsoft.

12/3 Information gällande Covid-19

Vi fortsätter att följa utvecklingen/spridningen av covid-19 via Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för allmän spridning av coronavirus i Sverige nu mycket hög. Honesta vill bidra till att smittspridningen begränsas och därför ska den som är sjuk vara hemma och inte komma till skolan, även om symtomen är lindriga.

Ring 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in:

 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra Italien eller Tyrolen i Österrike.
  För Italien omfattas Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana och Marche.
   
 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Var särskilt uppmärksam på symtom om ni eller någon i er närhet har varit i ett av de områden i världen där smittspridningen är stor.

Om eleven har symptom, sjukanmäl som vanligt. Se även till att den sjuke har så lite andra sociala kontakter som möjligt för att hindra att smittan sprids.

Honesta följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och i dagsläget att friska elever ska gå till skolan som vanligt.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

För de elever som har varit i något av riskområdena, se www.1177.se eller haft kontakt med någon som varit smittad gäller följande:

 • Vid symptom som feber, hosta eller andnöd, stanna hemma och ring 1177 för vidare rådgivning.
 • I händelse av att 1177 rekommenderar eleven att vara hemma med anledning av coronasmitta, ska eleven meddela sin mentor eller rektor.
  Detta för att kunna kartlägga eventuell smitta som uppstår på skolan. All sådan information behandlas enligt lagen om sekretess.

OBS! Ring bara 1177 om du har symptom. Allmänna frågor om coronaviruset besvaras dygnet runt om du ringer 113 13.

För att undvika smittspridning finns som alltid några enkla råd:

 • Stanna hemma om du är sjuk eller har ett eller flera av följande symtom:
  • Torrhosta
  • Feber
  • Andningsbesvär
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Nys och hosta i armvecket.

Det är viktigt med god handhygien och att hålla sjuka elever hemma (oavsett virus) tills de är symptomfria. Samarbete mellan hemmet och skolan är A och O för att vi ska kunna hålla vår skola så smittfri som möjligt.

 • Grön nivå – Skolverksamheten pågår som vanligt. Skolan befinner sig på denna nivå just nu
 • Gul nivå – Skolverksamheten ska fortgå men fysisk kontakt ska minimeras så långt som möjligt. Rektor beslutar när denna nivå ska införas.
 • Röd nivå – All skolverksamhet som innebär fysiska möten/kontakter upphör. Denna nivå beslutas från regering eller liknande, huvudman meddelar skolans rektor som i sin tur meddelar verksamheten.

Information från Folkhälsomyndigheten och UD

Läsårstider

2019-2020

Skolstart

Åk 1: 19 augusti
Åk 2: 20 augusti
Åk 3: 21 augusti

Skolavslutning

Åk 1 och Åk 2: 5 juni
Åk 3: 9 juni

Ladda ner läsårstiderna

Läsårstider för Guldstadsgymnasiet 2019-2020

2020-2021

Skolstart

Åk 1: 17 augusti
Åk 2: 18 augusti
Åk 3: 19 augusti

Skolavslutning

Åk 1: 8 juni
Åk 2: 9 juni
Åk 3: 10 juni