12/3 Information gällande Covid-19

Vi fortsätter att följa utvecklingen/spridningen av covid-19 via Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för allmän spridning av coronavirus i Sverige nu mycket hög. Honesta vill bidra till att smittspridningen begränsas och därför ska den som är sjuk vara hemma och inte komma till skolan, även om symtomen är lindriga.

Ring 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in:

 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra Italien eller Tyrolen i Österrike.
  För Italien omfattas Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana och Marche.
   
 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Var särskilt uppmärksam på symtom om ni eller någon i er närhet har varit i ett av de områden i världen där smittspridningen är stor.

Om eleven har symptom, sjukanmäl som vanligt. Se även till att den sjuke har så lite andra sociala kontakter som möjligt för att hindra att smittan sprids.

Honesta följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och i dagsläget att friska elever ska gå till skolan som vanligt.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

För de elever som har varit i något av riskområdena, se www.1177.se eller haft kontakt med någon som varit smittad gäller följande:

 • Vid symptom som feber, hosta eller andnöd, stanna hemma och ring 1177 för vidare rådgivning.
 • I händelse av att 1177 rekommenderar eleven att vara hemma med anledning av coronasmitta, ska eleven meddela sin mentor eller rektor.
  Detta för att kunna kartlägga eventuell smitta som uppstår på skolan. All sådan information behandlas enligt lagen om sekretess.

OBS! Ring bara 1177 om du har symptom. Allmänna frågor om coronaviruset besvaras dygnet runt om du ringer 113 13.

För att undvika smittspridning finns som alltid några enkla råd:

 • Stanna hemma om du är sjuk eller har ett eller flera av följande symtom:
  • Torrhosta
  • Feber
  • Andningsbesvär
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Nys och hosta i armvecket.

Det är viktigt med god handhygien och att hålla sjuka elever hemma (oavsett virus) tills de är symptomfria. Samarbete mellan hemmet och skolan är A och O för att vi ska kunna hålla vår skola så smittfri som möjligt.

 • Grön nivå – Skolverksamheten pågår som vanligt. Skolan befinner sig på denna nivå just nu
 • Gul nivå – Skolverksamheten ska fortgå men fysisk kontakt ska minimeras så långt som möjligt. Rektor beslutar när denna nivå ska införas.
 • Röd nivå – All skolverksamhet som innebär fysiska möten/kontakter upphör. Denna nivå beslutas från regering eller liknande, huvudman meddelar skolans rektor som i sin tur meddelar verksamheten.

Information från Folkhälsomyndigheten och UD