Synpunkter och klagomål

Här kan du skicka in synpunkter och klagomål som rör vår gymnasieskola och våra utbildningar. Du får vara anonym, men om du lämnar kontaktuppgifter kommer vi att kunna meddela hur dina synpunkter tas om hand.


Om man inte är nöjd med åtgärderna efter klagomål kan en anmälan göras till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudsmannen (BEO). Detta ska göras skriftligen via www.skolinspektionen.se eller via vanligt brev.