Personal

Skolledning

John Karlberg
Rektor
0910-21 51 21
070-359 50 75
john.karlberg@guldstadsgymnasiet.se

 

Linda Öberg
Bitr. rektor
Studie- & yrkesvägledare
SchoolSoft-administratör
0910-21 51 22
linda.oberg@guldstadsgymnasiet.se

 

Elevfik

Magda Långdal
Caféansvarig och skolvärdinna
magda.langdal@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Elevhälsa

Mia Forsell
Kurator
0910-21 51 37
076-114 06 62
mia.forsell@guldstadsgymnasiet.se

 

Marit Logardt
Skolsköterska
Legitimerad lärare i Psykologi
0910-21 51 23
marit.logardt@guldstadsgymnasiet.se

 

 

P-A Andersson
Elevassistent
0910-21 51 25
pa.andersson@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Annelie Häggström
Elevassistent
0910-21 51 25
annelie.haggstrom@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Maya Brännström
SI-samordnare
0910-21 51 25
maya.brannstrom@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Lärare

Katarina Berglund
Legitimerad lärare i Svenska & Religion
0910-21 51 28
katarina.berglund@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Anna Boman
Legitimerad lärare i Matematik & Engelska
0910-21 51 27
anna.boman@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Bia Rask
Legitimerad lärare i Svenska & Media-ämnen
0910-21 51 27
bia.rask@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Camilla Oja
Legitimerad yrkeslärare inom HV Frisör
0910-21 51 28
camilla.oja@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Elisabeth Fryxell
Yrkeslärare inom HV Frisör
0910-21 51 27
elisabeth.fryxell@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Katarina Burvall
Legitimerad lärare i Engelska & Svenska
Yrkeslärare inom BF Fritid & hälsa
0910-21 51 27
katarina.burvall@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Malin Lundberg
Yrkeslärare inom HV Frisör
0910-21 51 28
malin.lundberg@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Maria Holmstén
Legitimerad lärare i Matematik samt Idrott & Hälsa
Förstelärare
0910-21 51 26
maria.holmsten@guldstadsgymnasiet.se

 

Markus Porsklev
Legitimerad lärare i Samhällskunskap, Musik & Media-ämnen
Förstelärare
0910-21 51 26
markus.porsklev@guldstadsgymnasiet.se

 

Mikael Johansson
Yrkeslärare inom EE Dator & kommunikation
0910-21 51 29
mikael.johansson@guldstadsgymnasiet.se

 

 

Pär Brubäcken
Legitimerad lärare i Företagsekonomi & Entreprenörskap
0910-21 51 28
par.brubacken@guldstadsgymnasiet.se